ชุมนุมที่เปิดปีการศึกษา 1/2567

รายชื่อนักเรียนที่เลือกชุมนุม : เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ

1

# รหัสนักเรียน ชื่อนักเรียน ระดับ วันเวลาที่เลือก
1 36111 นางสาวชนรดี สิทธิสาร มัธยมศึกษาปีที่ 4/3 27 พ.ค. 2567 14.13
โรงเรียนวาปีปทุม
เขตพื้นที่ สพม.มหาสารคาม
ที่อยู่ 303 หมู่ 25 ต.หนองแสง อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม 44120
โทร.043-799372_ , เมล์ [email protected]