ชุมนุมที่เปิดปีการศึกษา 1/2567

รายชื่อนักเรียนที่เลือกชุมนุม : อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

21

# รหัสนักเรียน ชื่อนักเรียน ระดับ วันเวลาที่เลือก
1 37414 นายจิตติพร ม่วงมูล มัธยมศึกษาปีที่ 5/10 27 พ.ค. 2567 10.17
2 36365 นางสาวรัตนาพร ภูลายยาว มัธยมศึกษาปีที่ 4/10 27 พ.ค. 2567 10.45
3 35901 นางสาวภัทรวี เทเวลา มัธยมศึกษาปีที่ 5/10 27 พ.ค. 2567 13.16
4 35892 นางสาวจิราภร เหมือดนอก มัธยมศึกษาปีที่ 5/10 27 พ.ค. 2567 13.16
5 35893 นางสาวธันยพร ราชสีห์ มัธยมศึกษาปีที่ 5/10 27 พ.ค. 2567 13.17
6 35250 นางสาวกัลย์สุดา ประสีระเตนัง มัธยมศึกษาปีที่ 5/10 27 พ.ค. 2567 13.18
7 35612 นางสาวนิสาชล มะโนสัย มัธยมศึกษาปีที่ 5/10 27 พ.ค. 2567 13.21
8 14499 นายธนภัทร เกตุศิริ มัธยมศึกษาปีที่ 6/4 27 พ.ค. 2567 14.11
9 35903 นางสาวลักขณา อาสาทำ มัธยมศึกษาปีที่ 5/9 27 พ.ค. 2567 15.35
10 26343 นายพันทวี จันทุม มัธยมศึกษาปีที่ 4/7 27 พ.ค. 2567 16.59
11 38271 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ ดีเลิศ มัธยมศึกษาปีที่ 1/5 27 พ.ค. 2567 19.35
12 38291 เด็กหญิงสุดาพร พิลาวุฒิ มัธยมศึกษาปีที่ 1/5 27 พ.ค. 2567 19.37
13 37766 เด็กหญิงฐิตินันท์ ศรีสังข์ มัธยมศึกษาปีที่ 2/9 28 พ.ค. 2567 10.20
14 37770 เด็กหญิงปิยะนันท์ วันทายุทธ มัธยมศึกษาปีที่ 2/9 29 พ.ค. 2567 12.47
15 37887 เด็กหญิงนันทิยา ฤาโสภา มัธยมศึกษาปีที่ 2/12 29 พ.ค. 2567 12.54
16 37885 เด็กหญิงณิชากร แสนยะมูล มัธยมศึกษาปีที่ 2/12 29 พ.ค. 2567 14.44
17 37886 เด็กหญิงธัญรัต บาริศรี มัธยมศึกษาปีที่ 2/12 29 พ.ค. 2567 15.08
18 37846 เด็กหญิงชริศรา โพธิ มัธยมศึกษาปีที่ 2/11 29 พ.ค. 2567 15.20
19 37845 เด็กหญิงจิรัชยา ภูตะดา มัธยมศึกษาปีที่ 2/11 29 พ.ค. 2567 15.20
20 38753 เด็กหญิงปิยนุช บุญเครือ มัธยมศึกษาปีที่ 2/11 29 พ.ค. 2567 15.20
21 36580 นายชิติพัทธ์ ศิริเวข มัธยมศึกษาปีที่ 4/7 30 พ.ค. 2567 14.13
โรงเรียนวาปีปทุม
เขตพื้นที่ สพม.มหาสารคาม
ที่อยู่ 303 หมู่ 25 ต.หนองแสง อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม 44120
โทร.043-799372_ , เมล์ [email protected]